SEO技术博客生活随笔↬雁山区历任区委书记、历届区长

雁山区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-07-31 20:52【生活随笔】快速评论

雁山区历任区委书记

雁山区历任区长

任期时间 官员姓名
2013.06 - 至今 黄洪斌
2008.11 - 2013.06 廖桂生
   
   
   
 

雁山区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
     - 至今 古保华
  杨思情
   
   
   

雁山区长的级别:正处级

- END -